Teater, Rörelse, Musik: tre elementer enade i en enda koncept.

 Teater; den omvända världen
 "Sittande" motion för alla 
    hela teater ensembel sjunger central sången i pjäsen

DYNAMISK KULTUR = TEATER - RÖRELSE - MUSIK

Dynamisk Träningssystem tror på dynamismen i allt som en person gör och upplever på väg att hitta en dagligt välbefinnande.
www.dynamisktraning.se     dynamisk@live.se     +46 737 152198     Växjö - Sweden
 
Årsmöte ? Det ordnar vi till Er på ett trevligt och varierade sätt!

Dynamisk träning, mat och underhåll ...med Latinamerikansk vis.
Kontakta oss, ring eller e-posta - vi planerar evenemangen tillsammans

 

Nytt träningskoncept