Charlotte Rönngren, assistent tränare    

Språkpraktik elever          

Charlotte, Leonora och Liban efter träningen  Föreläsning om Fysisk aktivitet; en stark medicin. Med Gunilla Eriksson och Sandra Karlsson från Landstinget Kronoberg        

  Motion för äldre grupp       Svensk språkspraktik kurs Februari 2010   

  Motion för äldre grupp       Charlotte och dukjonglering    Guillermo och dukjonglering