REFERENSER

 

* Friskvård för arbetssökande inom Arbete & välfärd

*  Friskvård för nyanlända flyktingar inom språk praktikkurser

* Anpassad självförsvar för elever i Kungsmadskolan Särskolan

* Självförsvar för medlemmar i DHL fackklubben

* FaR - friskvård för personer med värk i kroppen och äldre personer

* Dynamisk motion, friskvård och självförsvar för alla

* Teater - rörelse & musik för Vitak  - Vuxna funktionshindrade  

* Landstinget Kronoberg  Friskvårds- och hälsostipendium 2010

* Kolombinas. Internationell  föreningen

* Anhörigas föreningen

* Reumatikerföreningen

* Självförsvarskurs för Kvinnor i sina bästa år: Kolombinas.

 

Vill ni veta mer om Dynamisk träning?  ring oss!

 

 

 

 

 www.dynamisktraning.se     dynamisk@live.se     +46 737 152198     Växjö - Sweden