PRESENTATION   -  Om oss

 

 

Att inte må bra är ett tillstånd som i allmänt kan förändras, man kan ändra livsstilen genom att leda och hjälpa folk att upptäcka den hela världen som finns bakom en organiserad rörelse, rätt andning och kollektivt arbete.

Det som vi ser är att det tyvärr finns för mycket folk, från olika åldrar, som på grund av olika omständigheter, jobbar på helt monotona arbeten eller på grund av hälsan valt eller tvingats stanna hemma och har ett passivt liv.

I samhällets alla sociala grupper finns folk som behöver vår uppmärksamhet, som behöver en skräddarsydd tränings stil för att i allmänt förbättra deras självförtroende och på det sättet kunna ta sin plats i ett dynamiskt samhälle......

Vill gärna nämna den underbara erfarenhet att ha haft möjligheten att träna Ungdomar  under en period från Kungsmadskolan särskolan. 

En annan erfarenhet har varit med en grupp äldre personer som förutom att de vara lite sjuka och hade ständig värk, råkade ha utländsk bakgrund. Personerna var också isolerade på grund av ålder, brist på språket och andra orsaker.

 Vår tränings metod passar också till friska personer, vi har tränat en grupp personer  mellan  50 - 88 år unga under nästan en 10 års period, olika livs erfarenheter, olika värk eller fysiska störningar med stor och gemensam vilja att må bättre, att träna bort det dåliga .

Att må bra smittas!

Vårt ”dynamiska fysiska och mentala träning system” är byggt i det praktiska med, bland annat, anpassning av flera år praktik i Traditionell Karate Träning.

                    Andning: Rörelse och rätt andningsteknik, passar utmärk ihop.

 Att de kan dominera sin kropp genom att utveckla, ”sovande” förmågor inom det fysiska och mentala området. 

Att lära tränande personerna att lyssna på sin kropp, lära sig känna igen de olika tecken som kroppen sänder till oss. 

Glädje: Att visa i praktiken att man kan träna med glädje, så småningom ska de känna att träna är en viktig del i deras välmående. 

Disciplin; att visa tränande personerna att det finns två sorter disciplin som man kan följa efter; den formella disciplinen med sina regler och struktur och självdisciplinen som handlar om att först och främst vara medveten om vad som kan vara nyttig för vårt liv.

Koncentration:  kan man träna upp, det är en förmåga som kan utvecklas på flera sätt och ett av de effektiva sätten är genom kroppens passiva och aktiva verksamhet. 

Samarbete: Vi ska lära oss att kollektiv arbete är alltid positivt. Med ett positivt samarbete ska vi lära oss att arbeta efter våra egna förutsättningar, utan att tänka vad den andra kan eller inte kan utföra och med respekt för vår medmänniska. 

Socialt: Att börja jobba mental och fysiskt på ett roligt och kollektiv sätt är det första steg till ett framgångsrikt ”vara med” i alla moment som ett dynamiskt samhälle erbjuder. 

Vi kan själva påverka och själva bygga upp vårt välmående.

Dynamisk Tränings System jobbar först och främst för att hjälpa människorna. Vi bidrar aktivt med vårt egen erfarenhet, våra kunskaper och vår vilja att lycka i varje tillfälle som vi träffas, Vi försöker gå ständigt upp ett stege till den goda välbefinnande som vi bekänner att leva på.

Det är därför att den ekonomiska eller finansiär aspekten ligger alltid i en sekunder plan och vi försöker hålla ner våra priser på ett human och solidariske nivån.

 

 

 

 

www.dynamisktraning.se     guille@live.se     +46 737 152198     Växjö - Sweden