DYNAMISK TRÄNINGS SYSTEM

PERSONTRÄNARE - PT

Vi har börjat med det här sättet att arbeta med personer som behöver en närmare tillsyn än den vanliga som man får i kollektivt träningsform.  Den bästa skulle utan tveka att personen kan delta i  arbete med PT och med gruppträning. Grupp träningen ger mycket i samverkan och kontakt med andra medlemmar.

PT arbete, ska baserat sig i individuella förutsättningar från deltagandet. Därifrån skapar man en  träningsplan med betoning av Fysiska & Mentala rutiner från den lätta till mindre lättare övningar och nivå, beroende den  allmäna situationen.

Vi ska jobba efter att förbättra den fysiska och mentala konditionen.  Motarbeta depressionen, Hitta balans och koordination, träna bort smärta och oro, försöka minska konsumtion av mediciner, Hitta rörlighet, smidighet och styrka.

Att jobba många år med äldre personer, med personer med lindriga förhinder och kroniska smärta har gett oss ett gång att följa med med intensitet, mjukhet, konstant och envishet att lyckas.